Huttenfeest

Het Huttenfeest, een groots zomerevenement ontmoeten kinderen elkaar, leren ze samen werken en hebben een geslaagde week met elkaar.

Lees meer

Jaarlijkse activiteiten

Opbouwwerkers activeren, motiveren en stimuleren bewoners om tijdens bijvoorbeeld de Burendag betrokken te zijn bij de eigen straat en buurt.

Lees meer

Maatjesproject

Het maatjesproject heeft als doel om vereenzaming en sociaal isolement te doorbreken. In 2017 werden 29 nieuwe aanvragen gedaan.

Lees meer

Brede school & buurtsportwerk

Buurtsportcoaches kennen kinderen in de wijk, doordat zij bewegingslessen op school geven en naschoolse activiteiten bieden. Lees hier over hun activiteiten.

Lees meer

Wijkontmoetingscentra

In de wijkontmoetingscentra worden activiteiten georganiseerd, gericht op ontmoeting, zelfredzaamheid en dagbesteding. Kijk hier voor alle resultaten en activiteiten in 2016.

Lees meer

Vrijwillige inzet & praktische hulp

ZorgDat biedt vrijwillige inzet en praktische hulp. Kijk hier naar de inzet die vrijwilligers doen en de ondersteuning die zij geven bij bijv. het doen van boodschappen.

Lees meer

Taalstimulering

Het project Taalstimulering is bedoeld voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 9 maanden tot vier jaar. Kijk hier voor de activiteiten en de resultaten van dit project.

Lees meer

Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage is een kans voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs om op jonge leeftijd in aanraking te komen met vrijwilligerswerk in onze maatschappij.

Lees meer

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling bemiddelt in conflicten die spelen tussen buren of buurtgenoten. Samen met de vrijwillige bemiddelaars wordt gezocht naar een oplossing.

Lees meer

Jongerenwerk

Binnen het Talent House wordt een groot aanbod aan activiteiten geboden aan de jongeren gericht op talentontwikkeling. Kijk hier voor alle resultaten van het jongerenwerk.

Lees meer

Financiële administratie

Binnen de preventieve ondersteuning in de schuldhulpverlening wordt kortdurende tot structurele / langdurende hulp geboden door een team van enthousiaste vrijwilligers.

Lees meer

Preventie van kwetsbaarheid

Het motto van ZorgDat is dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Om dit te bereiken organiseert ZorgDat activiteiten om mensen hierbij te ondersteunen.

Lees meer